دستاوردهای شرکت

1- اخذ استاندارد E مارک از اتحادیه اروپا 
2-دریافت استاندارد مدیریت کیفیت ISO/TS برای تمامی قطعات
3- قهرمانی تیم والیبال ساحلی فرانتک در لیگ ایران در سال های 93 و 94
4- تقدیر ریاست فدراسیون والیبال از تیم والیبال ساحلی فرانتک 
5- راه اندازی آکادمی فوتبال در تمامی رده های سنی در شهر اشگزر یزد 
6- راه اندازی تیم دو میدانی فرانتک در شهر بابل