خط مشی کیفی

1- ما در شرکت هانترپارت به این اصل باور داریم که جز بهترین ها برای مشتریان و همکاران خود نخواهیم.
2-به منظور کسب اطمینان از رضایت مشتریان از محصولات فرانتک  به ارائه خدمات متنوع به آنها می پردازیم.
3- حفظ محیط زیست در کنار ایمنی مشتریان از اولویت های شرکت هانترپارت است.
4-شعار و سرلوحه فعالیت فرانتک استفاده از تکنولوژی روز جهانی به منظور بالا بردن امنیت سرنشینان خودرو است.


                                                       

 تکنولوژی ، امنیت

خط مشی کیفی